ВСИЧКО Е ЛИЧНО за поетичната книга „Морз” на Таня Николова

 • Автор: Нели Лишковска

Нели Лишковска
Е-същност, портал за литература и хуманитаристика

10.10.2016

http://e-sustnost.com/2016/10/10/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BC/

 

Всичко е лично, твърди Таня Николова.

И наистина, в нейната поезия открих два типа „личен интерес”,който прозира във всяко стихотворение.Първият се развива по хоризонтална линия. Стремежът е да се разбере до какво ще доведе съществуването.Какво е приготвило битието на всеки един от нас. Какво именно ще се случи, така като си живеем, чувстваме, дишаме. Вторият представлява поредица от вариации, които се натрупват по вертикала.Една спиралоподобна нишка от дъното към върха. Това, което интересува авторката(а и читателя,струва ми се) в дадено събитие, е неговата същност. Друга особеност на „личния поетически интерес” на Таня Николова е, че в първия случай елементите са подредени последователно един до друг.

а аз не съм аристократ

и нямам пенсия по болест

нито идея за бъдещето

„Апокалипсис”

 

Още по-ясно това е показано в „Vive la revolution”:

В новия ми филм

главният герой не знае за какво става въпрос

героинята е от друг сериал

сценарий няма и режисьорът е пиян

но статистите са по местата си

ще се получи

 

Във втория – епизодите сякаш се заместват един друг.Полагат се като мазки на четка един върху друг.Придобиват семантичен и логически релеф.

…бях прочела доста неща по хоризонтала

и по-малко по вертикала

обаче усещането да полетиш или пропаднеш е несравнимо

и го пожелах този полет…

„Запазена марка”

Или тук:

и да повярвам

че едно голо обичам върху душата

е достатъчно

„30 сребърни сълзи”

 

Още една характерна особеност, която не мога да подмина е, че цикличната вертикална конструкция на заместването е в опозиция на еднопосочната хоризонтална композиция на натрупването. Противопоставянето в едни стихотворения е почти недоловимо, но в други – е рязко и категорично.

Известно е, че поезията се изгражда главно върху симетрията, върху повторението или т.нар. пространствен ред.Прозата от своя страна е изградена върху причинно-следствени връзки(логически ред) и върху последователност във времето(темпорален ред).

В „Морз” се откриват и двата типа организация на текстовете. Елементи от двата вида се срещат винаги едновременно в една и съща творба.

 

опитах да го кажа хоризонтално – не ми се получи

и си го написах както ми идва и както мога

стихотворението или разказа или пиесата или

книгата

вертикално

като полет в неизвестното…

„Библиотеката на живота”

 

Във фотографията съществува един особен метод, наречен методът Галтън.При него всички кадри са прозрачни и крайната картина/образ може да бъде видяна и разчетена само когато всички фотографии се поставят една върху друга.

По подобен начин стиховете от тази книга могат да се възприемат като отделни художествени произведения, но могат и да се наслагват едно върху друго.Така ситуирани, те вече придобиват допълнителен и по-мащабен смисъл.

Както винаги, оставих за накрая моя фаворит.И също както винаги, него няма да го коментирам.Надявам се, всеки читател сам да построи своя собствена „картина на Галтън”, показваща скритите значения, наредени по спиралата на поезията.Високо.Горе.

 

ГНЕТ

в мазето призраците са живи

удрят по вратата

не ми се слиза тази вечер

при тях

да ги нахраня

 

 

 

 

Описание
Описание

Нели Лишковска е българска писателка. Родена е в София. Завършила е българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Носител е на награди за романтичен разказ и фантастична проза, сред които "Рашко Сугарев", "Златен ланец" на в. "Труд", награди на изд. "Аргус" и на фондация "Елизабет Костова".

Сборници с разкази

 • „Смърт до насита“ – 1998,
 • „Зеницата на Бога“ – 2007,
 • „Стъпки по ръба на месечината“ – 2008.
 • "Танго за Луцифер" - 2014

Романи

 • „Нероденият“ – 2009,
 • „Леговището на тъгата“ – 2010,
 • „Зверо sapiens“ – 2011,
 • „Петнайсетият камък“ – 2012,
 • „Безкрайната точка“ – 2013,
 • „Ключовете от Рая“ – 2014,
 • "Деветимата непознати" - 2015,
 • "Липсващият сън" - 2016.

Пиеси

 • „Недокоснати пиеси“ – 2013.