Таня Николова

Таня Николова (1968, Плевен). Aвтор на сти-
хосбирките „Толкоз‟ (2007), издадена след
спечелен конкурс на Министерството на
културата за дебютна книга, „Еквилибриум‟
(2012), „Морз‟ (2016), „Непоръчан портрет‟
(2017). Завършила е музикална педагогика в
Академията за музикално и танцово изкуство
в Пловдив и счетоводство и контрол в УНСС.
Била е учител по музика в Ямбол и Страл-
джа, дребен предприемач, среден мениджър
в корпоративния сектор, главен счетоводител на военно поде-
ление , служител в УНСС. Основател и председател на фондация
„Емили‟. Живее в София.


Библиографска справка:
©Таня Николова, автор, 2007, „Толкоз‟ , издателство „Литерату-
рен форум‟, първо издание, ISBN 978-954-9502-45-9
©Таня Николова, автор, 2012, „Еквилибриум‟, издателство „Ли-
тературен форум‟, първо издание, ISBN 978-954-740-061-0(pdf),
ISBN 978-954-740-062-7(ePub), ISBN 978-954-740-063-4(mobi)
©Таня Николова, автор, 2016, „Морз‟, издателство Фондация
„Буквите‟, първо издание, ISBN 978-619-154-207-9
©Таня Николова, автор, 2017, „Непоръчан портрет‟, издател-
ство Фондация „Емили‟, първо издание, ISBN 978-619-7425-00-0
©Таня Николова, автор, 2018, „Толкоз‟, издателство Фондация
„Емили‟, второ издание, ISBN 978-619-7425-01-7
©Таня Николова, автор, 2019, „Еквилибриум‟, издателство Фон-
дация „Емили‟, второ издание, ISBN 978-619-7425-02-4